July 16, 2019

Het is een goede zaak dat het op 1 januari 2015 geïntroduceerde Vereenvoudigd Energielabel, met name in gebruik op het moment dat een particuliere woning verkocht wordt, afgeschaft wordt.

Met de introductie van de NTA8800 als rekenkern achter de energielabels, waarschij...

April 14, 2018

De AvEPA is nog op zoek naar bestuursleden, met name bestuursleden die actief bereid zijn, onbezoldigd, werk te verzetten. Op dit moment is er oa behoefte aan iemand die de website bijhoudt inzake de nieuwste ontwikkelingen en aan iemand die inhoudelijke bijscholingen...

April 14, 2018

Als u toch om u heen vraagt, moedig collega adviseurs dan aan zich aan te sluiten bij de AvEPA. Hoe meer leden de AvEPA vertegenwoordigt, hoe sterker onze lobby in alle commissies. Als u een lid aandraagt welke een jaar later nog lid is en zijn contributie netjes voldo...

April 14, 2018

Zowel vanuit enkele erkend deskundigen zelf, als vanuit de overheid is het verzoek gekomen mee te denken hoe de erkend deskundigen zich kunnen verenigen. Het is momenteel een grote, maar ongeorganiseerde groep. De AvEPA voert gesprekken met diverse actieve erkend desku...

April 14, 2018

Het slagingspercentage van met name de Woningbouw examens zijn al langere tijd zorgwekkend laag. Als we in de examencommissie de vragen bekijken zijn de vragen die het meest fout worden beantwoord toch vaak vragen waarvan de AvEPA van mening is dat dit echt basiskennis...

April 14, 2018

Een pijnlijk onderwerp wat de AvEPA heeft geaccepteerd in de examencommissie is de verplichte bijscholing. Hierdoor komt indien een EPA-W adviseur geen bijscholing volgt, het diploma 1 jaar eerder te vervangen dan op 1-1-2015 afgesproken. Reden van de acceptatie was tw...

April 14, 2018

Op initiatief van collega’s bij de Fedec breidt het EPA adviesplatform uit naar ook Woningbouw. De AvEPA is vertegenwoordigd in de commissie welke vragen beantwoord. De AvEPA roept een ieder op het EPA-adviesplatform te gebruiken bij iedere vorm van twijfel over de opn...

April 14, 2018

Verschillen EPA-U in functie
Waar mogelijk behouden van opname parameters
Waar mogelijk vereenvoudigen van opname parameters die weinig effect hebben (hiervoor default waardes aannemen) en uitbreiden opname parameters van zaken die wel effect hebben.

April 14, 2018

De formules achter het maatwerkadvies zijn onlangs aangepast naar het NV zodat de af te melden energie index beter overeenkomt met het maatwerkadvies. Helemaal inzake maatwerkadviezen roept de AvEPA op zo min mogelijk gebruik te maken van forfaitaire waardes. Het gebeu...

April 14, 2018

De methodiek rondom het gebruik maken van referentiewoningen is aangescherpt. Dit onderwerp stond de afgelopen periode veelvuldig op de agenda en zal de komende periode nog wel eens voorbij komen. Houd de interpretatie en wijzigingsdocumenten goed in te gaten! De visie...

Please reload

Recent Posts

April 14, 2018

April 14, 2018

April 14, 2018

April 14, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Twitter Clean

© 2017 ​AvEPA