Afschaffing van het Vereenvoudig Energielabel is een goede stap!

Het is een goede zaak dat het op 1 januari 2015 geïntroduceerde Vereenvoudigd Energielabel, met name in gebruik op het moment dat een particuliere woning verkocht wordt, afgeschaft wordt.

Met de introductie van de NTA8800 als rekenkern achter de energielabels, waarschijnlijk per 1 juli 2020, wordt het Vereenvoudig Energielabel afgeschaft. Als voornaamste reden noemt de minister dat het met de NTA8800 een stuk moeilijker wordt om met een vereenvoudigde woninginspectie tot een betrouwbaar energielabel te komen.

De AvEPA onderstreept daarnaast graag het belang van onderscheid in verschillende isolatiematerialen en installaties.

Eén van de vele goede voorbeelden zijn de klassieke gasgestookte combiketels. In de vereenvoudigde methodiek worden momenteel alle HR combiketels op één hoop gegooid. Dit stimuleert fabrikanten niet om nóg zuinigere ketels te ontwerpen. Dit stimuleert woningeigenaren niet om de zuinigste ketel aan te schaffen. Immers wordt een moderne beduidend zuinigere HR-ketel voor het vereenvoudigd energielabel hetzelfde beoordeeld als een HR-ketel uit 1985.

Door, op gebieden van isolatie, luchtdichtheid, glas, verwarming, tapwater, ventilatie, enz. juist wél onderscheid te maken in de verschillende producten wordt de markt gestimuleerd steeds een net beter product te ontwerpen. Woningeigenaren die daar vervolgens in investeren worden ook beloond in het energielabel.

We hebben een lange weg te gaan als het gaat om energiebesparing in de gebouwde omgeving. Laten we fabrikanten stimuleren te innoveren door woningeigenaren te belonen bij het investeren in energiebesparende maatregelen. Laat het tevens voor mogelijke kopers van een woning duidelijk zijn welke energiebesparende maatregelen in een woning zijn getroffen. Het besluit van de minister om het vereenvoudigd energielabel af te schaffen draagt hiertoe bij.

Het verduurzamen van een woning begint met een advies van een onafhankelijk AvEPA adviseur.

#energielabel #VEL #NTA8800

Featured Posts
Recent Posts
Archive