TC9500 algemene zienswijze AvEPA

De AvEPA is vertegenwoordigd in de Technische Commissie BRL9500 van KViNL. Hierin komen onderwerpen voorbij welke, na goedkeuring van het CCvD van KViNL waar de AvEPA ook vertegenwoordigd is, kunnen leiden tot een interpretatie- of wijzigingsdocument. In alle gevallen is de insteek van de AvEPA te gaan voor een betrouwbare methodiek waarin vertrouwen in de markt heerst voor de uitkomsten. De energie index (W) en het energielabel (U) zijn gereedschappen die de klant moet stimuleren de juiste keuzes te maken als het gaat om verduurzamen van de gebouwde omgeving. Vrij van commerciële prikkels, zie tevens de AvEPA-gedragscode. We kunnen het de verkopers van bepaalde producten niet kwalijk nemen dat ze aan klanten willen onderbouwen waarom juist hun product bijdraagt aan een duurzamer gebouw. De EPA adviseur dient onafhankelijk te zijn. Een voor de hand liggend voorbeeld is voorkomen dat iemand “heel efficiënt, en gebruik makend van zonnewarmte, bodemwarmte en innovatieve gesubsidieerde producten, de buitenlucht gaat verwarmen of koelen”.

De resultaten van TC9500 leiden voor de EPA adviseur tot interpretatie- en wijzigingsdocumenten. Het is veel werk voor de EPA adviseur alle ontwikkelingen bij te houden en volledig te begrijpen. Toch moet dit! Het is uw vak. In tegenstelling tot hoe diverse partijen het zagen in 2008, is EPA niet meer iets wat je “ernaast”, “ook” of “erbij” doet. Het is een vak, wat permanent in ontwikkeling is. Zowel het proces en politiek, als de markt (producten). De AvEPA zet zich daarnaast in om deze interpretatie- en wijzigingsdocumenten zsm te verwerken in de opnameprotocollen. De energieprestatie van een gebouw wordt steeds belangrijker, helemaal in verhouding tot 2008. De methodiek en adviseurs dienen mee te groeien met de belangrijkheid van de energie index. We zijn blij dat de overheid en banken op bepaalde gebieden de energie index als waardevol instrument zien. Voorbeelden zijn: ⁃ hypotheekrente afhankelijk van de energie index ⁃ energielabel C verplichting kantoren ⁃ STEP subsidie afhankelijk van energie index Laten we dit instrument steeds beter en betrouwbaarder maken!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags</