Examencommissie uitgelicht: Bijscholing EPA-W

Een pijnlijk onderwerp wat de AvEPA heeft geaccepteerd in de examencommissie is de verplichte bijscholing. Hierdoor komt indien een EPA-W adviseur geen bijscholing volgt, het diploma 1 jaar eerder te vervangen dan op 1-1-2015 afgesproken. Reden van de acceptatie was tweeledig: ⁃ De fouten die structureel gemaakt worden en zowel bij CI’s als STEP aanvragen veelvuldig naar boven komen zijn grotendeels in te delen in 2 categorien: ⁃ A) Tijdsdruk/slordigheid van de adviseur, al dan niet door een te laag aangeboden prijs waardoor er te weinig tijd is om de betreffende woningen te bezoeken, laat staan een goede opname te doen. ⁃ B) Achtergebleven kennis bij de EPA-adviseur, zelfs bij de adviseurs die al jaren het vak dagelijks uitoefenen. Deze groep hopen we te kunnen oplossen met een zo praktisch mogelijk ingestoken bijscholing. 0. Als we het kaf van het koren willen scheiden, als we alleen nog professionele EPA adviseurs willen welke het toegenomen belang (tov 2008) van een EPA advies inzien en het imago van de branche nog verder verhogen, moeten we wel iets doen. Deze bijscholing, 1 dag per jaar, lijkt ons acceptabel en zelfs noodzakelijk om te borgen dat iedereen dezelfde standaard en kennis van de protocollen heeft. Daarnaast moedigt de AvEPA aan zelf diverse beurzen te bezoeken en veelvuldig met collega’s te spiegelen. Waak ervoor steeds dezelfde beurzen en collega’s op te zoeken, diversiteit is van grote toegevoegde waarde!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags