Leven Lang Leren

December 17, 2017

De afgelopen periode heeft de examencommissie EPA gewerkt aan de invulling van de COEC-richtlijn Leven lang Leren. Hierbij heeft de examencommissie de discussie gevoerd over de vraag of het nog wenselijk was om de geldigheid van de huidige bewijzen van vakbekwaamheid, 5 jaar vanaf 1-1- 2015, ongemoeid te laten.
Het ontwikkelen van een richtlijn sluit aan bij de wens van de Examencommissie EPA dat EPA-adviseurs/- opnemers die met goed gevolg het examen hebben afgelegd actief de ontwikkelingen rond de Energie-Indexrapportages volgen en op de hoogte blijven van de laatste inzichten m.b.t. de wet- en regelgeving, werkwijze bij opname, interpretatie en verwerking van de resultaten en van kwaliteitsbewaking.

De geldigheid van de vakbekwaamheid van 5 jaar is langer dan de snelheid waarmee veranderingen zich rond het Energielabel en Energierapportage afspelen. In de discussie of prioriteit moet worden gegeven aan het opnieuw examen doen na die 5 jaar of dat gekozen moet worden om na het examen stelselmatig en structureel aan de vakbekwaamheid te werken, heeft de Examencommissie gekozen voor het laatste.
Er ligt nu een voorstel voor het jaarlijks volgen van een verplichte opfriscursus waarbij de aanwezigheid wordt geregistreerd. De onderwerpen en de inhoud van de opfriscursussen worden door de examencommissie jaarlijks vastgesteld.
Namens AvEPA heeft Hugo Breuers zitting in de examencommissie.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Afschaffing van het Vereenvoudig Energielabel is een goede stap!

July 16, 2019

1/2
Please reload

Recent Posts

April 14, 2018

April 14, 2018

April 14, 2018

April 14, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Twitter Clean

© 2017 ​AvEPA