Energyclaim voelt zich gesterkt door uitspraak in “Urgendazaak”

ENERGYCLAIM LIJKT OP URGENDA

In de dagvaarding van 14-11-2012 vroeg EnergyClaim de Rechtbank om de Staat te dwingen om de EPBD correct uit te voeren. Net als Urgenda eisen wij dat de Staat afspraken en verpichtigen nakomt.

Maar de landsadvocaat stelde op 14-11-2013 tijdens de comparitiezitting namens de Staat in de Rechtbank dat de EPBD “tijdig en juist” was geïmplementeerd en kwam daar mee weg. De Rechtbank wees onze vorderingen af. En de landsadvocaat is recent bevorderd tot Staatsraad bij de Raad van State, waar (onze) ex-minister Donner de feitelijke baas is.

EUROPESE COMMISSIE ULTIMATUM

De Europese Commissie heeft Nederland tot 28 juni gegeven om de EPBD alsnog correct in te (gaan) voeren, en daarmee dus ook een energieprestatiecertificaat conform de richtlijn. Maar minister Blok lijkt nog steeds te denken dat Nederland met zijn energielabelsysteem voldoet aan de richtlijn.

HOGER BEROEP

Het is een enorme klus om de Memorie van Grieven ‘af’ te krijgen, vanwege de noodzaak om op allerlei gebieden ondersteuning te vinden van deskundigen. Dat is, met moeite, gelukt.

In ons hoger beroep handhaven wij alle eisen uit de dagvaarding, dus ook dat de Rechter Nederland beveelt om de EPBD correct na te leven. Dankzij de Urgenda-uitspraak, plus de additionele onderbouwingen die wij aan het Gerechtshof gaan leveren, zullen onze kansen zeker toegenomen zijn. De hoofdzaak is natuurlijk dat we een vonnis vragen dat een schadevergoeding zal opleveren.

Op 7 juli dienen we de Memorie van Grieven in bij het Gerechtshof en bij de landsadvocaat.

ZAAK TEGEN CI

De overheid weigert nog steeds om ons te compenseren, dus we pakken ook partij(en) aan die mede-veroorzaker zijn van onze schade. Direct na het indienen van de Memorie van Grieven starten we een tweede zaak. Mogelijk volgen er meer.

EnergyClaim juristen zijn van mening dat energielabels in Nederland niet rechtsgeldig zijn. Wij hebben 14 onderbouwde redenen waarmee wij dat aantonen. We starten dus een proces tegen een Certificerende Instelling, die jarenlang geld heeft geïncasseerd van EPA-bedrijven in de wetenschap dat het EPA-systeem en het energielabelsysteem allerlei tekortkomingen kenden, zoals het jarenlange gebrek aan de vereiste accreditatie door door de Raad voor Accreditatie.

meer informatie: www.energyclaim.nl

#ENERGYCLAIM #EPBD #EUROPESECOMMISSSIE

Featured Posts
Recent Posts