Blok stuurt brief over onregelmatigheden STEP naar kamer

Minister Blok heeft op 18 juni j.l. een brief naar de kamer gestuurd, waarin hij aangeeft dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de aanvraag van de STEP subsidie voor woningverhuurders.

Hij kan nog niet met zekerheid zeggen of er moedwillig verkeerde informatie is aangeleverd, dit wordt nog onderzocht.

Om verdere onregelmatigheden te voorkomen worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd bij zowel de STEP als de FEH (Fonds Energiebesparing Huursector):

  • de regeling wordt gewijzigd zodat opnieuw indienen mogelijk wordt

  • Er worden aanvullende eisen opgenomen

  • Er moet na 6 maanden een evaluatie uitgevoerd worden om na te gaan of de uitvoeringspraktijk voldoende is verbeterd.

De geplande inwerkingtreding van de nieuwe regeling is 1 september. Aanvragers worden in de tussentijd opgeroepen te wachten tot de nieuwe regeling in werking treedt.


Featured Posts
Recent Posts
Archive