De AvEPA is de Associatie van Energie Prestatie Adviseurs

De AvEPA zet zich sinds 2001 in voor energiebesparing in gebouwen, de ontwikkeling van het Energie Prestatie Advies en hoogwaardige Energie Prestatie Certificering van gebouwen en woningen.

Leden van AvEPA hebben inmiddels bijna 1.000.000 (één miljoen!) woningen en bedrijven voorzien van een energieadvies of een energielabel. In deze adviezen zitten aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen die, wanneer uitgevoerd, meer dan 500,000 ton CO2-uitstoot besparen.

 

Voor opdrachtgevers zijn AvEPA-leden interessant om diverse redenen:

  • Objectieve en onafhankelijke advisering

  • Permanente educatie

  • Klantvriendelijke Gedragscode

  • Geschillencommissie

  • Speciale verzekering voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

  • Continu product- en diensten ontwikkeling

  • Specialisaties in diverse sectoren, zoals woningen van woningcorporaties, VVE’s, particuliere woningen, zorginstellingen, kantoren, gemeenten, etc.

  • Participatie in BZK klankbordgroepen, NEN commissies, examencommissie, technische commissie BRL 9500, Centraal College van Deskundigen en andere relevante organisaties

  • Heldere, betrouwbare rapportage en desgewenst deskundige begeleiding

AvEPA Energie Prestatie

BESTUUR

thumbnail_IMG_7302.jpg

Jos Bosscher

Voorzitter

Vacature Penningmeester

Secretaris

 

AvEPA Hugo Breuers

drs. ing. Hugo Breuers

  • Grey LinkedIn Icon

Algemeen bestuurslid